• Scantech 3D scanners

O spoločnosti

Robustech s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca obchodná a poradenská spoločnosť pôsobiaca na európskom trhu od roku 2008. Ponúka klientom komplexné služby v oblasti kvality, realizácie projektov, riešenia pre špeciálne výrobné procesy a 3D kontroly hotových výrobkov.

O spoločnosti

Robustech s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca obchodná a poradenská spoločnosť pôsobiaca na európskom trhu od roku 2008. Ponúka klientom komplexné služby v oblasti kvality, realizácie projektov, riešenia pre špeciálne výrobné procesy a 3D kontroly hotových výrobkov.

Spoločnosť je výhradným distribútorom svetových značiek na slovenskom, českom a maďarskom trhu. Zastúpené značky patria k popredným výrobcom 3D optických meracích zariadení.

Spoločnosť je výhradným distribútorom svetových značiek na slovenskom, českom a maďarskom trhu. Zastúpené značky patria k popredným výrobcom 3D optických meracích zariadení.

Cieľom spoločnosti je uspokojiť špecifické požiadavky zákazníkov, pričom stavia do popredia individuálny a osobitý prístup k technickým riešeniam jednotlivých projektov.
Cieľom spoločnosti je uspokojiť špecifické požiadavky zákazníkov, pričom stavia do popredia individuálny a osobitý prístup k technickým riešeniam jednotlivých projektov.

Prečo práve Robustech ?

Názov spoločnosti je odvodený od dvoch slov „robustná“ a „technika“. Význam slov PRIAMO súvisí s činnosťou spoločnosti:
Robustná - spoločnosť sa orientuje na tvorbu procesov, skúšania a merania, ktoré sú zárukou korektných výsledkov a súčasne aj predajom produktov, ktoré sú a zostanú stabilné, robustné a predovšetkým budú prinášať zákazníkom uspokojenie.
Technika – spoločnosť sa orientuje na nové inovatívne produkty, metódy a metodiky v riadení a kontrole, analýze procesov a produktov.

Robustech s.r.o. je držiteľom Certifikátu ISO 9001:2015.

Prečo práve Robustech ?

Názov spoločnosti je odvodený od dvoch slov „robustná“ a „technika“. Význam slov PRIAMO súvisí s činnosťou spoločnosti:
Robustná - spoločnosť sa orientuje na tvorbu procesov, skúšania a merania, ktoré sú zárukou korektných výsledkov a súčasne aj predajom produktov, ktoré sú a zostanú stabilné, robustné a predovšetkým budú prinášať zákazníkom uspokojenie.
Technika – spoločnosť sa orientuje na nové inovatívne produkty, metódy a metodiky v riadení a kontrole, analýze procesov a produktov.

Robustech s.r.o. je držiteľom Certifikátu ISO 9001:2015.