Poradenstvo a podpora

Spoločnosť poskytuje konzultácie, poradenstvo a podporu pri tvorbe, riadení a riešení projektov a kvality.

Spoločnosť zastrešuje oblasti :
 • kvality
 • výroby
 • logistiky
 • školenia v oblasti kvality: FMEA, PPAP, APQP, SPC, PFU, Poka Yoke, Ishikawa, 8D, 5S, VDA a ďalšie
Poradenstvo a podpora

Spoločnosť poskytuje konzultácie, poradenstvo a podporu pri tvorbe, riadení a riešení projektov a kvality.

Spoločnosť zastrešuje oblasti :
 • kvality
 • výroby
 • logistiky
 • školenia v oblasti kvality: FMEA, PPAP, APQP, SPC, PFU, Poka Yoke, Ishikawa, 8D, 5S, VDA a ďalšie
Ľudské zdroje

 • Podpora externých projektov špecialistami
 • Hľadanie a výber správnych kandidátov
 • Personálne poradenstvo
 • Zabezpečenie kompletného procesu od vyhľadávania a výberu špecialistov
 • Coaching
 • Sortovanie ( Firewall, Q – Wall )
 • Rezidentské služby
Ľudské zdroje

 • Podpora externých projektov špecialistami
 • Hľadanie a výber správnych kandidátov
 • Personálne poradenstvo
 • Zabezpečenie kompletného procesu od vyhľadávania a výberu špecialistov
 • Coaching
 • Sortovanie ( Firewall, Q – Wall )
 • Rezidentské služby

Naším cieľom je poskytovať partnerom dlhodobé služby, zaisťujúce udržanie špecialistov a zvýšenie úrovne ich zručnosti. Snažíme sa porozumieť krátkodobým a dlhodobým cieľom našich klientov a to nám umožňuje permanentne konať v ich najlepšom záujme. Prostredníctvom našej znalosti trhu práce pomáhame zamestnávateľom nájsť pre nich tie najlepšie možnosti.